วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำทักทายประจำชาติ Asean


คำทักทายประเทศอาเซียน
 1.ประเทศบรูไน                                    ซาลามัต ดาตัง    
 2.ประเทศอินโดนีเซีย                            ซาลามัต เซียง
 3.ประเทศมาเลเซีย                               ซาลามัต ดาตัง
 4.ประเทศฟิลิปปินส์                             กูมุสตา
 5.ประเทศสิงคโปร์                                 หนีห่าว
 6.ปะเทศไทย                                         สวัสดี
 7.ประเทศกัมพูชา                                  ซัวสเด
 8.ประเทศลาว                                       สบาย
 9.ประเทศพม่า                                       มิงกาลามา
 10.ประเทศเวียดนาม                             ซินจ่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น